Chuyển đổi mô hình của dự án bất động sản

 

1.Chuyển đổi mô hình dự án bất động sản là gì?

 

Có rất nhiều dự án bất động sản bị bỏ trống, bị tạm dừng hoạt động bởi nhiều nguyên nhân, có rất nhiều dự án có nguyên nhân bởi mô hình kinh doanh không còn phù hợp bởi yếu tố chủ quan và khách quan. Ví dụ như các dự án du lịch bị dừng lại do ảnh hưởng dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế.

Chuyển đổi mô hình dự án bất động sản là một giải pháp giúp tái cấu trúc lại dự án, chuyển sang một mô hình kinh doanh mới hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với thực tế.

 

 

2.Giải pháp chuyển đổi mô hình dự án bất động sản

 

Vietlands.vn sẽ sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Bigdata), kết hợp với chuyên gia để đánh giá tổng thể dự án, các vấn đề của dự án đang gặp phải và khả năng xử lý các vấn đề này, từ đó xây dựng một kế hoạch thực thi hiệu quả, giúp dự án hoạt động trở lại, mang lại giá trị và lợi ích cho chủ dự án.

Ví dụ với một dự án khu du lịch sinh thái tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh, Vietlands.vn sẽ phân tích và đề xuất một kế hoạch tái cấu trúc dự án để có thể (1) bán lại dự án với giá cao, (2) tái cấu trúc chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới, (3) cho thuê lại dự án , (4) gọi vốn đầu tư cho dự án để hoạt động trở lại.

 

Với mỗi dự án cụ thể, Vietlands.vn sẽ làm việc và nghiên cứu, xây dựng các giải pháp chuyển đổi mô hình phù hợp.

 

 

3.Các mục tiêu của giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh

 

Các mục tiêu này dựa trên yêu cầu của chủ dự án và vấn đề mà dự án gặp phải, từ đó Vietlands.vn xây dựng các mục tiêu tương ứng có khả năng đạt được. Điều cốt lõi, Vietlands.vn sẽ phân tích, nghiên cứu xem vấn đề khó khăn có nguyên chính ở đâu và đề xuất các kế hoạch chuyển đổi dự án, giải pháp khắc phục phù hợp nhất.

 

4.Điểm nổi bật của dịch vụ

 

  • Phân tích và đưa ra kế hoạch chuyển đổi mô hình dự án bất động kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả
  • Chi phí của dịch vụ giải pháp là thấp nhất và ưu đãi.
  • Cam kết tư vấn, hỗ trợ lâu dài cho dự án trên 5 năm.

 

 

5.Quy trình thực hiện

 

Vietlands.vn tiếp nhận yêu cầu => Nghiên cứu, phân tích yêu cầu=> Xây dựng mộ kế hoạch tổng thể kèm theo báo giá chi phí, công việc lộ trình, thời gian => Thống nhất hai bên => Vietlands.vn nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết cho dự án => Tư vấn hỗ trợ chủ dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch.

 

6.Chi phí dịch vụ

 

Vietlands.vn sẽ có báo giá cụ thể tùy theo từng dự án. Chi phí của giải pháp chuyển đổi mô hình dự án bất động sản kinh doanh sẽ được làm 2 giai đoạn.

– Chi phí nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết cho giải pháp

– Chi phí tư vấn, hỗ trợ thực hiện giải pháp theo kế hoạch.

Chủ dự án có thể tùy chọn chi phí để tối ưu theo khả năng.

 

 

 

 

 

Contact Me on Zalo