Đầu tư vào các dự án bất động sản

Vietlands.vn đầu tư tài chính vào các dự án bất động sản theo nhiều hình thức phù hợp, nguồn vốn đầu tư bao gồm của Vietlands.vn tự có và nguồn vốn của các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong mạng lưới quan hệ của Vietlands.vn. Số tiền đầu tư có thể vài trăm triệu hoặc vài chục tỷ, trăm tỷ đồng tùy theo dự án.

Các dự án muốn nhận được đầu tư sẽ cần thẩm định kỹ lưỡng dựa trên quy trình và tiêu chuẩn của Vietlands.vn, điều này đảm bảo tính hiệu quả khi đầu tư.

 

Quý khách hàng có dự án bất động sản cần gọi vốn đầu tư tài chính, xin vui lòng liên hệ với Vietlands.vn.

Contact Me on Zalo