Định giá dự án bất động sản

 

Vietlands.vn cung cấp dịch vụ định giá các dự án bất động sản với sự chuyên nghiệp, độ chính xác cao.

 

1.Các mục đích của việc định giá dự án bất động sản

 

  • Nhà đầu tư cần thẩm định/định giá một dự án trước khi đầu tư.
  • Khách hàng cần định giá một dự án trước khi mua.
  • Định giá dự án để làm tài sản góp vốn, vay tài chính, chia tài sản…

 

2.Mô hình định giá dự án bất động sản của Vietlands.vn

 

Vietlands.vn áp dụng mô hình định giá dựa trên giá trị, các giá trị gồm cả hữu hình và vô hình, giá trị tiềm năng.

  • Giá trị hữu hình: Gồm tất các tài sản thuộc về dự án bất động sản đang có như đất, sổ sách pháp lý, tài chính, công trình, con người, vật tư, cây cối, hạ tầng, cảnh quan, ….
  • Giá trị vô hình: Các yếu tố về thương hiệu, tài sản online của dự án (web, phần mềm, ứng dụng, dữ liệu, …)
  • Giá trị tiềm năng dự án: Là những tiềm năng phát triển trong tương lai của dự án, giúp dự án gia tăng giá trị, hoặc ngược lại với khả năng giảm giá trị dự án.

 

3.Quy trình định giá

 

Vietlands.vn nhận yêu cầu của khách hàng => Phân tích tổng thể dự án => Xây dựng mô hình và danh mục định giá tương ứng dự án => Khảo sát trực tiếp thực tế dự án => Xây dựng bản báo cáo định giá dự án => Làm việc với khách hàng để điều chỉnh báo cáo => Hoàn thành bản định giá cuối cùng.

 

 

4.Chi phí định giá

 

Chi phí tối thiểu 5 triệu/1 dự án ở Quy mô nhỏ, các dự án lớn phức tạp sẽ có bản báo giá riêng.

 

5.Chính sách hỗ trợ sau dịch vụ

 

Vietlands.vn sẽ lưu trữ hồ sơ dự án được định giá, giúp khách hàng sau này có thể dễ dàng tra cứu, yêu cầu thêm các tư vấn hỗ trợ, dịch vụ phát sinh khác của Vietlands.vn

 

6.Chính sách bảo mật thông tin

 

Vietlands.vn tuân thủ chặt chẽ quy định về bảo mật các thông tin về dự án của khách hàng, đã bao gồm thông tin định giá và những dữ liệu liên quan.

Contact Me on Zalo