Hợp tác

Là một Startup đầu tiên ở Việt nam đầu tư nghiên cứu và áp dụng công nghệ dữ liệu lớn vào lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, mang lại các lợi ích, giá trị. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các cá nhân, công ty, tổ chức thuộc lĩnh vực liên quan đến bất động sản để cùng chia sẻ, khai thác sử dụng công nghệ này.

  • – Các văn phòng bất động sản, sàn giao dịch
  • – Các công ty về dịch vụ bất động sản
  • – Các website, ứng dụng về bất động sản
  • – Các nhà đầu tư, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu một sự khởi đầu mới, cơ hội mới.

Contact Me on Zalo