Tư vấn về dự án bất động sản

 

 Vietlands.vn cung cấp dịch vụ tư vấn từ toàn diện đến chi tiết cho các dự án bất động sản theo danh mục bên dưới. Các nội dung tư vấn đa dạng, tùy theo yêu cầu và dự án cụ thể.

1.Điểm nổi bật khi áp dụng công nghệ dữ liệu lớn Bigdata

 

Là một công ty Công nghệ bất động sản(Proptech – Property Technology), áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn bất động sản (Big Data) nên sự tư vấn của Vietlands.vn mang đến những ưu điểm gồm có:

  • Tư vấn dự án bất động sản cực kỳ nhanh chóng, có kết quả ngay lập tức.
  • Cho kết quả tư vấn dự án bất động sản chính xác nhất, hơn nhiều lần cách thức truyền thống
  • Chi phí tư vấn thấp hơn nhiều lần cách thức tư vấn dự án truyền thống.
  • Có sự hỗ trợ lâu dài cho các dự án bất động sản.

 

2. Các nội dung tư vấn dự án bất động sản phổ biến

 

– Tư vấn ý tưởng dự án bất động sản

– Tư vấn mô hình dự án bất động sản

– Tư vấn dự án bất động sản chi tiết

– Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án

– Tư vấn triển khai thực hiện dự án bất động sản

– Tư vấn tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình dự án bất động sản

– Tư vấn gọi vốn đầu tư cho các dự án bất động sản

– Tư vấn xử lý các dự án bất động sản gặp khó khăn.

– Tư vấn mua, bán các dự án bất động sản

 

Vietlands.vn có các tư vấn dự án bất động sản tùy theo yêu cầu, hoàn cảnh cụ thể.

 

3.Danh mục dự án bất động sản tư vấn của Vietlands.vn

 

4.Chi phí tư vấn

 

Vietlands.vn sẽ có báo giá chi phí cụ thể tùy theo từng nội dung tư vấn dự án bất động sản. Chi phí luôn thấp hơn từ 40-80% so với các công ty cung cấp dịch vụ tương tự.

 

5.Sự tư vấn, hỗ trợ lâu dài cho dự án

 

Với mỗi dự án bất động sản cần tư vấn, Vietlands.vn sẽ xây dựng một hồ sơ thông tin cho dự án, và có sự tư vấn, hỗ trợ lâu dài (trên 5 năm) cho dự án.

Contact Me on Zalo