Ủy thác đầu tư vào các dự án

 

Vietlands.vn cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư vào các dự án bất động sản, dịch vụ sẽ giúp các nhà đầu tư không có nhiều thời gian, kinh nghiệm vẫn có thể đầu tư vào các dự án.

Ủy thác đầu tư là một mô hình rất phát triển, là xu hướng hiện nay.

 

1.Mô tả dịch vụ

 

Dịch vụ ủy thác đầu tư sẽ được cụ thể hóa bằng một hợp đồng “Ủy thác đầu tư” giữa Vietlands.vn và các nhà đầu tư, hợp đồng này mô tả chi tiết các nội dung liên quan, và được pháp luật Việt Nam thừa nhận tính hợp pháp.

 

2.Các hình thức ủy thác đầu tư

 

Vietlands.vn có 2 hình thức ủy thác chính:

– Ủy thác đầu tư có chia sẻ rủi ro: Hình thức này giống như một hình thức đầu tư mạo hiểm, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro lớn hơn, phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Các hoạt động đầu tư dự án sẽ được báo cáo thường xuyên với các nhà đầu tư.

– Ủy thác đầu tư với lợi nhuận cố định: Hình thức này giống như một khoản cho vay tài chính, nhà đầu tư không cần kinh nghiệm, hiểu biết sâu về dự án, mà chỉ quan tâm lợi nhuận nhận được định kỳ từ dự án được cam kết.

 

3.Các trường hợp dự án ủy thác đầu tư

 

  • Dự án của chủ dự án nhưng không đủ khả năng thực hiện, cần ủy thác đầu tư để thực hiện dự án.
  • Các dự án của Vietlands.vn cần kêu gọi ủy thác đầu tư
  • Các dự án của đối tác Vietlands.vn, thông qua Vietlands.vn để gọi vốn đầu tư theo hình thức ủy thác đầu tư.

 

Với mỗi trường hợp, đều được cung cấp chi tiết trên website www.vietlands.vn

 

4.Vai trò, trách nhiệm các bên

 

Các nội dung, vai trò, trách nhiệm của các bên sẽ được mô tả chi tiết trong hợp đồng ủy thác đầu tư của từng dự án, làm căn cứ pháp lý để giải quyết trước pháp luật Việt Nam.

 

 

 

 

Contact Me on Zalo