Xử lý các dự án bất động sản bỏ trống

1.Dự án bất động sản bỏ trống là gì?

 

Hiện nay, có rất nhiều các dự án bất động sản bỏ trống, tạm dừng hoạt động như các mặt tiền kinh doanh, khu du lịch, khu công nghiệp, khu dự án đất, … bởi nhiều lý do khác nhau, điều này gây ra các thiệt hại về kinh tế cho chủ sở hữu dự án, ảnh hưởng đến các bên liên quan dự án. Dịch vụ xử lý các dự án bất động sản của Vietlands.vn sẽ giải quyết vấn đề này.

 

2.Các kiểu bỏ trống dự án phổ biến

 

 • Dự án kinh doanh thất bại nên đóng cửa tạm dừng hoạt động
 • Dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nên chưa thể tiếp tục
 • Dự án thiếu vốn đầu tư nên bị gián đoạn, tạm dừng
 • Chủ dự án không đủ năng lực để quản lý, vận hành nên dự án bị tạm dừng
 • Dự án đang có các vấn đề khách quan ảnh hưởng, nên bị tạm dừng.

 

3.Giải pháp xử lý các dự án

 

Vietlands.vn sẽ sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Bigdata), kết hợp với chuyên gia để đánh giá tổng thể dự án, các vấn đề của dự án đang gặp phải và khả năng xử lý các vấn đề này, từ đó xây dựng một kế hoạch thực thi hiệu quả, giúp dự án hoạt động trở lại, mang lại giá trị và lợi ích cho chủ dự án.

Ví dụ với một dự án khu du lịch sinh thái tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh, Vietlands.vn sẽ phân tích và đề xuất một kế hoạch tái cấu trúc dự án để có thể (1) bán lại dự án với giá cao, (2) tái cấu trúc chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới, (3) cho thuê lại dự án , (4) gọi vốn đầu tư cho dự án để hoạt động trở lại.

 

Với mỗi dự án cụ thể, Vietlands.vn sẽ làm việc và nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp.

 

 

4.Các mục tiêu của giải pháp xử lý dự án bỏ trống

 

 • Đạt được mục đích cụ thể theo yêu cầu của chủ sở hữu dự án
 • Đưa dự án vận hành trở lại
 • Tạo ra dòng tiền, lợi nhuận từ dự án
 • Nâng giá trị của dự án lên mức mới
 • Các mục tiêu khác về xã hội, môi trường, …

 

5.Điểm nổi bật của dịch vụ

 • Phân tích và đưa ra kế hoạch xử lý dự án bất động sản bỏ trống nhanh chóng và hiệu quả
 • Chi phí của dịch vụ giải pháp là thấp nhất và ưu đãi.
 • Cam kết tư vấn, hỗ trợ lâu dài cho dự án trên 5 năm.

 

 

6.Quy trình thực hiện

 

Vietlands.vn tiếp nhận yêu cầu => Nghiên cứu, phân tích yêu cầu=> Xây dựng mộ kế hoạch tổng thể kèm theo báo giá chi phí, công việc lộ trình, thời gian => Thống nhất hai bên => Vietlands.vn nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết cho dự án => Tư vấn hỗ trợ chủ dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch.

 

7.Chi phí dịch vụ

 

Vietlands.vn sẽ có báo giá cụ thể tùy theo từng dự án. Chi phí của giải pháp xử lý dự án bất động sản bỏ trống sẽ được làm 2 giai đoạn.

– Chi phí nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết cho giải pháp

– Chi phí tư vấn, hỗ trợ thực hiện giải pháp theo kế hoạch.

Chủ dự án có thể tùy chọn chi phí để tối ưu theo khả năng.

 

 

 

Contact Me on Zalo